מקוואות בנויים

מקוה מלכות מספר 1

מקווה מלכות מס 1 

הרצליה – הרב המשגיח הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס  2

אשחר- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס  3

חדרה- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס  4

גבעת זאב- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס  5

 יישוב מאור- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס 6

 צפת- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס 7

רחובות- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס 8

כלים עיר הבה"דים (צה"ל)- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס 7

ימין משה, ירושלים- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס 10

מירון- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה מלכות מס 11

 

מקווה 12

מקווה מלכות מס 12

הרצליה במוסך- רב משגיח- הרב נחום ברנט

מקווה 13

מקווה מלכות מס 13

מירון- רב משגיח- הרב יהודה לייב מינצברג

מקווה 14

מקווה מלכות מס 14

עלי הכהן  – רב משגיח- יהודה לייב מינצברג

מקווה 15

מקווה מלכות מס 15