מי אנחנו מקווה מלכות?

מקוה מלכות - מקוה טהרה בכל בית
דברי החפץ חיים - ״אסור לגור בעיר שאין בה מקווה״

מקווה מלכות

עוד על האנשים לדעת דבר הידוע לכל בן תורה...
ומן הדין אם נמצאה קהילה שאין בה מקוה כופין זה את זה לעשות מקוה...
והיא קודמת לבנין בית הכנסת ולקניית ספר תורה וכל המצוות.

(ציטוט ממכתבו של רבן של ישראל, החפץ חיים זצ"ל)

מקווה מלכות בא לתת פתרון לבעיות הנ"ל – ולאחרות.

  1. המקווה שלנו מוקם על משטח כגון ריצפת בטון או על גבי ריצוף (לא על גבי חול או אדמה).
  2. מיקום המקווה נקבע על ידי רב המומחה למקוואות, שכן יש לדאוג שמי גשמים יגיעו למקווה וכן להשגיח שהכול נעשה לפי ההלכות המתאימות. במקווה מלכות ישנן כמובן שתי אוצרות.

תמונות הדמיה: מקווה מלכות לאנשים, מקווה מלכות לכלים

כיצד מתקינים מקווה מלכות?

פשוט וקל, צרו קשר מהיר