מקוה מלכות - מקוה טהרה בכל בית

מקוה מספר 007 יישוב מאור- רב משגיח- הרב נחום ברנט